Efter att Hotel Eggers i Göteborg drivits av samma familj i nära 30 år är det nu sålt. Köpare är spamakarna (i dubbel betydelse) Anna Riis och Lars-Olof Oskarsson. Detta…
Läs mer »