Den som introducerade och presenterade Deepak Chopra igår var Sanna Ehdin, författare och föreläsare samt fil. Dr. immunolog idag verksam som fri forskare. Även Sannas böcker har rönt stor framgång.…
Läs mer »