EU: s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet bedömer Cyklopentasiloxane som osäker i flera kosmetiska produkter i hög halt. Apoteket tar därför bort alla produkter som innehåller cykliska silikoner.  Cykliska siloxaner, till vardags kallat cykliska…
Läs mer »