En bra massage kan framkalla tårar. Oftast händer detta under särskilda betingelser. Till exempel befinner sig med största sannolikhet både kunden och terapeuten i ett särskilt sinnestillstånd. Kunden är förmodligen…
Läs mer »